વિમેન ટીમનો હૉકીમાં ગોલ્ડ

ગૌહાત્તિમાં રમાઈ રહેલી એશિયન ગેઈમ્સમાં વિમેન ટીમ ઇન્ડિયાએ ગોલ્ડ મેડલ હાંસલ કર્યો