કોહલી એ કરી તસ્વીર શેર..

એશિયા કપ. રમી રહેલી ટીમ ઈન્ડિયા એ પેહલી t ૨૦ માં પેહલી જીત મેળવ્યા બાદ કઈક આ રીતે પ્રેક્ટિસ કરી હતી , આ તસ્વીર કોહલી એ ફેસબૂક પર શેર કરી છે